zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody

Szanowni Państwo,
11 października 2015 roku weszła w życie „Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”.

Czym jest reklamacja?


Reklamacja, to wystąpienie kierowane do Towarzystwa przez jego klienta, w którym ten klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo (w tym np. zastrzeżenia dotyczące likwidacji szkody, wysokości odszkodowania, itp.).

W jakiej formie klient może złożyć reklamację?


Może tego dokonać w formie:
a) pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w Centrali Towarzystwa, jednostce terenowej lub u Agenta,
b) ustnej – telefonicznie lub poprzez wysłuchanie do protokołu
c) w formie elektronicznej (email)


Allianz

zgłoszenie szkody:

tel.: 22 422 42 24

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 22 422 42 24

skargi@allianz.pl

Aviva

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 888 444 lub 22 557 44 44

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 801 888 444

reklamacje@aviva.pl

Concordia

zgłoszenie szkody:

tel.: 61 858 48 08

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 61 858 48 08

office@concordiaubezpieczenia.pl

Compensa

zgłoszenie szkody:

tel.: 22 501 61 00

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 22 501 61 00

reklamacje@compensa.pl

Ergo Hestia

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 107 107 lub 58 555 55 55

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 801 107 107 lub 58 555 55 55

odwolania@ergohestia.pl

Generali

zgłoszenie szkody:

tel.: 913 913 913

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 913 913 913

centrumklienta@generali.pl

HDI Asekuracja

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 801 181 lub 22 449 99 99

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 801 801 181 lub 22 449 99 99

Reklamacje

InterRisk

zgłoszenie szkody:

tel.: 22 212 20 12

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 22 212 20 12

Reklamacje

Axa Direct

zgłoszenie szkody:

tel.: 22 599 95 22

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 22 599 95 22

reklamacja@axadirect.pl

TUW TUZ

zgłoszenie szkody:

tel.: 800 808 444 lub 22 327 60 60

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 800 808 444 lub 22 327 60 60

szkody@tuz.pl

Proama

zgłoszenie szkody:

tel.: 815 815 815

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 815 815 815

Reklamacje

Uniqa

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 597 597 lub 42 66 66 500

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 801 597 597 lub 42 66 66 500

centrum.pomocy@uniqa.pl

Warta

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 311 311 lub 502 308 308

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 502 308 308

Reklamacje

PZU

zgłoszenie szkody:

tel.: 801 102 102 lub 22 566 55 55

zgłoszenie reklamacji:

tel.: 801 102 102 lub 22 566 55 55

Reklamacje